Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iPhone đơn giản hiệu quả

Hiện này việc sử dụng Internet là nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Dưới đây là những cách phát Wifi từ điện thoại cơ bản mà bạn có thể dễ dàng áp dụng thành công, chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cách phát WiFi từ điện thoại Android

Cách phát WiFi từ điện thoại Android

Cách phát WiFi từ điện thoại Samsung Galaxy

Để phát Wifi từ điện thoại Samsung Galaxy, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đầu tiên, mở cài đặt trên điện thoại Samsung Galaxy của bạn.

2. Chọn mục Kết nối.

3. Chọn Tạo điểm phát Wifi hoặc Tethering và hotspot.

4. Bật tính năng Tạo điểm phát Wifi.

5. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa tên Wifi và mật khẩu của mạng Wifi của bạn.

6. Khi đã cài đặt xong, bạn chỉ cần bật Wifi trên thiết bị khác và kết nối vào mạng Wifi mà bạn vừa tạo.

Cách phát WiFi từ điện thoại OPPO

Để phát Wifi từ điện thoại OPPO, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Truy cập vào cài đặt trên điện thoại OPPO.

2. Chọn mục Kết nối và chia sẻ.

3. Chọn Tạo điểm phát Wifi hoặc Tethering và hotspot.

4. Bật tính năng Tạo điểm phát Wifi.

5. Chỉnh sửa tên Wifi và mật khẩu của mạng Wifi của bạn nếu cần.

6. Khi đã cài đặt xong, bạn chỉ cần bật Wifi trên thiết bị khác và kết nối vào mạng Wifi mà bạn vừa tạo.

Lưu ý, việc phát Wifi từ điện thoại có thể làm giảm thời lượng pin và ảnh hưởng đến tốc độ Internet của điện thoại. Hãy sử dụng tính năng này một cách hợp lý và tiết kiệm pin.

Cách phát WiFi từ điện thoại Xiaomi

Để phát Wifi từ điện thoại Xiaomi, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Truy cập vào cài đặt trên điện thoại Xiaomi.

2. Chọn Tường lửa và mạng.

3. Chọn mục Phát Wifi.

4. Bật tính năng Phát Wifi.

5. Chỉnh sửa tên Wifi và mật khẩu của mạng Wifi của bạn nếu cần.

6. Khi đã cài đặt xong, bạn chỉ cần bật Wifi trên thiết bị khác và kết nối vào mạng Wifi mà bạn vừa tạo.

Cách phát Wifi từ điện thoại Android, iPhone đơn giản hiệu quả

Cách phát WiFi từ điện thoại Huawei

Để phát Wifi từ điện thoại Huawei, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Truy cập vào cài đặt trên điện thoại Huawei.

2. Chọn Tất cả các cài đặt.

3. Chọn mục Kết nối và chia sẻ.

4. Chọn Tạo điểm phát Wifi hoặc Mở rộng Wifi.

5. Bật tính năng Tạo điểm phát Wifi.

6. Chỉnh sửa tên Wifi và mật khẩu của mạng Wifi của bạn nếu cần.

7. Khi đã cài đặt xong, bạn chỉ cần bật Wifi trên thiết bị khác và kết nối vào mạng Wifi mà bạn vừa tạo.

Cách phát WiFi từ điện thoại iPhone

Bạn có thể phát Wifi từ điện thoại iPhone bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở cài đặt trên điện thoại iPhone của bạn.

2. Chọn mục Wifi.

3. Cuộn xuống và chọn Tethering di động.

4. Bật tính năng Tạo điểm phát Wifi.

5. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa tên Wifi và mật khẩu của mạng Wifi của bạn.

Xem thêm: 4 cách hack mật khẩu Wifi đơn giản hiệu quả dễ áp dụng

6. Khi đã cài đặt xong, bạn chỉ cần bật Wifi trên thiết bị khác và kết nối vào mạng Wifi mà bạn vừa tạo.