8 cách chụp màn hình laptop win 10 đơn giản thuận tiện

Trên Windows 10, có nhiều cách chụp màn hình laptop win 10 đơn giản và thuận tiện mà bạn có thể chưa biết. Dưới đây là 8 cách chụp ảnh màn hình mà bạn có thể tham khảo:

cách chụp màn hình laptop win 10

1. Sử dụng phím Print Screen (PrtScn)

Phím này được đặt trên bàn phím của hầu hết các laptop Windows 10. Bạn chỉ cần bấm phím này một lần để chụp toàn bộ màn hình. Sau đó, bạn có thể mở bất kỳ chương trình nào có tính năng chỉnh sửa ảnh để dán ảnh vừa chụp vào đó.

2. Sử dụng phím Windows + Shift + S

Bấm tổ hợp phím này để sử dụng tính năng chụp màn hình của Windows 10. Trong chế độ này, màn hình sẽ trở thành mờ và bạn có thể chọn vùng muốn chụp. Sau đó, ảnh sẽ được sao chép vào clipboard và bạn có thể dán vào chương trình chỉnh sửa ảnh.

3. Sử dụng phím Windows + PrtScn

Bấm tổ hợp phím này để chụp toàn bộ màn hình và lưu ảnh tự động vào thư mục “Ảnh” trên máy tính của bạn.

4. Sử dụng phím Alt + PrtScn

Bấm tổ hợp phím này để chụp cửa sổ hiện tại và lưu ảnh tự động vào thư mục “Ảnh” trên máy tính của bạn.

5. Sử dụng phím Windows + Print Screen

Bấm tổ hợp phím này để chụp toàn bộ màn hình và lưu ảnh tự động vào thư mục “Ảnh” trên máy tính của bạn.

8 cách chụp màn hình laptop win 10 đơn giản thuận tiện

6. Sử dụng phím Alt + Print Screen

Bấm tổ hợp phím này để chụp cửa sổ hiện tại và lưu ảnh tự động vào thư mục “Ảnh” trên máy tính của bạn.

7. Sử dụng phần mềm Game bar

Bạn có thể sử dụng phần mềm Game bar để chụp màn hình trong game. Bạn có thể bật Game bar bằng cách bấm tổ hợp phím Windows + G. Sau đó, bạn có thể chọn tính năng chụp ảnh trong Game bar để chụp màn hình.

8. Sử dụng phần mềm OneNote

Bạn có thể sử dụng phần mềm OneNote để chụp màn hình và lưu ảnh vào tài liệu OneNote của mình. Bạn có thể mở OneNote bằng cách tìm kiếm “OneNote” trong cửa sổ tìm kiếm Windows. Sau đó, bạn có thể sử dụng tính năng chụp ảnh trong OneNote để chụp màn hình.